Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του Fokionos.com (εφεξής καλουμένου για λόγους συντομίας ως «δικτυακός τόπος») από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει επίσης να ελέγχει το περιεχόμενο των παρόντων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται η αποδοχή τους από τον χρήστη και η συγκατάθεσή του.

Πνευματικά Δικαιώματα και Άδεια Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Fokionos.com και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδεχομένως συγκαταλέγονται στο Fokionos.com έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι ότι θα αφαιρεθούν εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τους δικαιούχους τους.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αποποίηση, Αποκλεισμοί και Περιορισμοί Ευθύνης Διαδικτύου

Το Fokionos.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα/υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη/επισκέπτη, αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το δικτυακό τόπο στην περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Οι διαχειριστές του Fokionos.com καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικτυακό τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών, κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης, να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Σύνδεσμοι Προς Δικτυακούς Τόπους (Links)

Όπως είναι ευνόητο, δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, δικούς τους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Προσωπικά Δεδομένα και Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του Fokionos.com και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε το Fokionos.com. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στις συσκευές αυτές, και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του Fokionos.com. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας, ενδέχεται όμως αυτά να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.

Tο Fokionos.com είναι δυνατόν να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:

1. Στατιστικά
Τα cookies αυτά παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες χρησιμεύουν στην αξιολόγηση των τμημάτων του δικτυακού τόπου ανάλογα με το ενδιαφέρον που έχουν για τους επισκέπτες του, και συμβάλλουν στη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

2. Marketing
Τα cookies αυτά μετρούν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθώς επίσης και διαφημίσεων σχετικών με το Fokionos.com σε άλλους ιστότοπους, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη στο Fokionos.com.

3. Διαφήμιση
Τα cookies αυτά βοηθούν στην επιλογή διαφημιστικών μηνυμάτων (banners), με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Βοηθούν επίσης, ώστε να μην επιτρέπουν στις ίδιες διαφημίσεις να ξαναπροβάλλονται σε εσάς συνεχώς.

4. Κοινωνική δικτύωση
Τα cookies αυτά τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, και βοηθούν τον χρήστη/επισκέπτη να μοιράζεται το περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιήσετε τη λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στην τοποθεσία μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά .

Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές κι απλές οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη πλοηγών ίντερνετ.

Πολιτική Σχολίων

Το Fokionos.com ενθαρρύνει τα σχόλια, τις ιδέες και τις παρατηρήσεις των χρηστών/επισκεπτών του, εφ’ όσον αυτά υποβάλλονται με υπευθυνότητα και σεβασμό. Υποβάλλοντας το σχόλιό του δημόσια στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη συνολική και αποκλειστική νομική ευθύνη του περιεχομένου του σχολίου του. Οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου διατηρούν το δικαίωμα της διαγραφής χωρίς καμία ειδοποίηση σχολίων, το περιεχόμενο των οποίων είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
•    Υβριστικό ή χυδαίο
•    Απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο
•    Άσχετο με το αντικείμενο
•    Διατυπωμένο σκόπιμα για αυτοπροβολή ή προώθηση διαφημιστικών προϊόντων

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου Fokionos.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του, καθώς και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με απλή ανακοίνωση μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.