Επαγγελματίες

 

Σελίδα 1 Σελίδα 2 Σελίδα 3 Σελίδα 4
Κοζύρης, Αλέξανδρος Θ. Δικηγορικό Γραφείο
Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 11 Αθήνα 112 57 Τηλέφωνο: 210-8655965
Κοζύρης, Θεόδωρος Ν. Δικηγορικό Γραφείο
Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 11 Αθήνα 112 57 Τηλέφωνο: 210-8655965
Κοζύρης, Νικόλαος Θ. Δικηγορικό Γραφείο
Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 11 Αθήνα 112 57 Τηλέφωνο: 210-8655965
Κούτρας, Ιωάννης Γ. Καρδιολόγος (ΕΟΠΥΥ)
Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 11 Αθήνα 112 57 Τηλέφωνο: 210-8661218
Κουτσούρη, Αναστασία Γ. Παθολόγος
Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 82 Αθήνα 113 61 Τηλέφωνο: 210-8259116
Κρανιάς, Νικόλαος Η. Οδοντίατρος
Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 27 Αθήνα 113 61 Τηλέφωνο: 210-8674994
Λαγουβάρδου, Μαρία Ι. Δικηγόρος
Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 25 Αθήνα 113 61 Τηλέφωνο: 210-8227979
Μακρή, Αικατερίνη Α. Δικηγόρος
Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 72Α Αθήνα 113 61 Τηλέφωνο: 210-3637983
Μαργαρίτης, Βασίλειος Ν. Οφθαλμίατρος
Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 82 Αθήνα 113 61 Τηλέφωνο: 210-8219740
Μαρτιοπούλου, Αικατερίνη Γ. Δικηγόρος
Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 25 Αθήνα 113 61 Τηλέφωνο: 210-8622500